on Stage (6) with NAKAMURA
    Special Guest
KANEKO Mari

Copyrights of Photo
MORISITA Yukari
AOKI Muneaki

SORA to KUMO
morizono kaneko mari okai nakamura sakashita

 


Shine on Brightly


NEMUI TSUKI
sakuma morizono okai nakamura sakashita

 


MELODIOUS BASS !!